Impressum

Keukencentrum Vosseling
Wellseindsestraat 9
5325 KH Wellseind (Gld)

eMail: vosseling@mhkkeukenexpert.nl
Homepage: www.vosseling.mhk.nl


Tel: 04 18 - 55 24 04
Fax: 04 18 - 55 29 37

Design, Ontwerp, Realisatie:

macrocom Gesellschaft für Netzwerk-Kommunikation mbH
Im Gefierth 9a
D-63303 Dreieich

Tel:  0049 6103 - 391-279
of  0049 0700 - macrocom
Fax: 0049 06103 - 391-290

info@macrocom.de
Juridische informatie

Alle inlichtingen en informatie, aangeboden op de Internetpagina's van Keukencentrum Vosseling, worden met zorg nagetrokken en getoetst. Noch Keukencentrum Vosseling noch derden leveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Keukencentrum Vosseling behoudt zich bovendien het recht voor om wijzigingen aan en aanvullingen op de reeds bestaande informatie aan te brengen.

Ingeval de Internetpagina's van Keukencentrum Vosseling zonder medeweten van
Keukencentrum Vosseling
via "hyperlinks" met een andere website wordt gelinkt, kan Keukencentrum Vosseling niet aansprakelijk worden gehouden voor de afbeeldingen op, de inhoud van of gelijk welke verbinding met de Internetpagina's van derden. Dat geldt eveneens voor alle andere Internetpagina's waar door de Internetpagina's van Keukencentrum Vosseling via hyperlink wordt naar verwezen.

Inhoud en lay-out van de Internetpagina's van Keukencentrum Vosseling zijn door de auteurswet beschermd. Voor het reproduceren van informatie of gegevens en in het bijzonder voor het gebruik van teksten, tekstgedeelten of beeldmateriaal dient Keukencentrum Vosseling voorafgaand toestemming te verlenen. Hierdoor wordt geen afbreuk gedaan aan de rechten van derden.

Verklaring gegevensbescherming

Algemene aanwijzingen voor het gebruik van onze website Wanneer u alleen het gratis informatieve gedeelte op onze internetsite wilt gebruiken, zullen geen persoonlijke gegevens worden gevraagd c.q. opgeslagen.

Indien u meer specifieke informatie wilt opvragen, hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. U dient uw naam, uw adres, uw telefoonnummer alsmede uw e-mailadres op te geven. Deze gegevens zullen worden opgeslagen. Zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet verwerken.

In het kader van de wet op de gegevensbescherming hebben wij uw toestemming nodig om uw gegevens op te slaan. Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens niet opslaan en kunnen uw aanvraag dan ook niet behandelen. U heeft in dat geval wel toegang tot het informatieve gedeelte van de site.